Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W ślad za pozytywną oceną  wniosku i przyznaniem dotacji z Ministerstwa Turystyki i Sportu w ramach Programu „Olimpia”, w dniu 16 listopada 2023 roku Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej  zadania pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego  wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Trąbkach”.

Umowa przewiduje wykonanie min. projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego i technicznego, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, map do celów projektowych, badań geologicznych, przygotowania wniosku do wydania pozwolenia na budowę. Umowa opiewa  na kwotę 111 315,00 złotych.

Obiekt o łącznej powierzchni 800 m2, zlokalizowany będzie  za remizą OSP w Trąbkach, w miejscu obecnego placu zabaw. Wielofunkcyjne boisko wraz z zadaszeniem,  w formie konstrukcji,  o wymiarach 20m na 40 m umożliwi grę w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną.  

Obiekt będzie pełnił funkcję  sali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem  sanitarno-szatniowym oraz strzelnicą laserową na min. 4 stanowiska  strzeleckie.  Dodatkowo planuje się wyposażyć salę w rozkładaną  na płycie boiska wykładzinę ochronną  wraz mobilną sceną.

Inwestycja zostanie wsparta dofinansowaniem z Ministerstwa Turystyki i Sportu w ramach Programu „Olimpia” kwotą 2 699,900 złotych. Zadanie planuje się wykonać w roku 2024r.

 

Przykładowa wizualizacja sali:

Przewiń do góry