Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 27 listopada  odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Biskupice, podczas której uhonorowano zasłużonych krwiodawców Klubu HDK OSP Gminy Biskupice. Spotkanie było okazją do docenienia i podziękowania tym wyjątkowym osobom za ich bezinteresowny wkład w ratowanie życia innych.

Wyróżnienia, odznaczenia oraz dyplomy Honorowym Dawcom Krwi zostały wręczone przez Wójta Gminy - Renatę Gawlik, Wicestarostę Powiatu Wielickiego oraz Prezes Rejonowego Oddziału PCK w Wieliczce - Henryka Gawora, Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi – Marka Kota oraz Przewodniczącego Rady Gminy Biskupice – Andrzeja Kasinę.

Podczas uroczystości, Prezes Klubu - Marek Kot przedstawił historię działalności organizacji, która już od ponad 10 lat organizuje akcje krwiodawstwa na terenie Gminy. W ciągu minionej dekady Klub zorganizował 35 akcji, w których udział wzięło 1 390 krwiodawców oddając w sumie 625 litrów 550 ml. Do bazy dawców szpiku kostnego zarejestrowano 53 osoby, a jeden z nic został  dawcą komórek macierzystych, ratując czyjeś życie. Prezes w  swoim wystąpieniu nie tylko podziękował krwiodawcom, ale także zaznaczył ogromne znaczenie ich działalności oraz wsparcia osób, które angażują się w organizację akcji krwiodawstwa.

Odznaką  Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu odznaczeni  zostali: Piotr Golik,  Maciej Burdacki, Grzegorz Nagięć,  Piotr Chudy.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia (złota) uhonorowany został Pan Artur Leśniak za  19 800 litrów oddanej krwi. Odznaka przyznawana przez Polski Czerwony Krzyż za oddanie ponad 15 litrów krwi przez kobiety oraz ponad 18 litrów krwi przez mężczyzn.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia (srebrna) przyznawana jest  Polski Czerwony Krzyż za oddanie przez  kobiety ponad 10 litrów krwi a przez  mężczyzn ponad 12 litrów krwi. Tym odznaczeniem uhonorowani zostali: Barbara Ciapała, Małgorzata Kulma,  Artur Ordyk.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia (brązowa) zostały odznaczone następujące osoby: Magdalena Hrynkiewicz-Sudnik, Ewelina Krzyk, Magdalena Kołodziej,  Marcin Nagięć, Mariusz Borzęcki , Artur Stasik,  Kamil Cichoński, Krzysztof Tracz, Piotr Wajda, Mateusz Chomont. Odznaczenie otrzymują kobiety po oddaniu ponad 5 litrów krwi a mężczyźni ponad 6 litrów krwi.

Wyjątkowym medealem 65 – lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża  w dowód uznania długoletnich zasług na rzecz honorowego krwiodawstwa, niesienia bezinteresownej pomocy w postaci niezastąpionego leku, jakim jest krew, działalności w Ruchu Honorowych Dawców Krwi oraz propagowania szczytnych idei Polskiego Czerwonego Krzyża z życzeniami dalszej owocnej współpracy uhonorowani zostali:  Piotr Kasprzyk,  Jacek Ćwierz, Babicz Marcin, Sławomir Grochot, Mariusz Jastrzębski.               

Wszystkim wyróżnionym krwiodawcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ich niezwykłą hojność oraz poświęcenie. Ich działania stanowią wzór dla nas wszystkich i inspirują do podejmowania podobnych czynów. Mamy nadzieję, że ich przykład zachęci również innych do oddawania krwi i wsparcia akcji krwiodawstwa. Kolejne akcje w naszej gminie już w nowym 2024 roku.

 

Przewiń do góry