Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Gmina Biskupice zakończyła realizację Programu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT) polegającego na wymianie starych, nieekologicznych urządzeń grzewczych na piece gazowe.

W ramach pierwszej edycji realizowanej zgodnie z umową nr RPMP.04.04.01-12-0474/17-00-XVII/233/FE/17 wymieniono 110 kotłów. Kwota refundacji wyniosła 1 140 568,42  zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 14 000 zł, w tym 8 000 zł na wymianę kotła węglowego oraz 6 000 zł na dostosowanie instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła. Druga edycja Programu realizowana zgodnie z umową nr RPMP.04.04.01-12-0035/19-00-XVII/95/FE/19 przełożyła się na wymianę 274 urządzeń grzewczych, dofinansowanych w kwocie 1 889 545,98 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 7 000 zł, w tym 2 000 zł na modernizację instalacji grzewczej oraz 5 000 zł na zakup pieca gazowego. O dotację mogły starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Biskupice. Dotacje przekazywane były w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji była likwidacja nieefektywnych urządzeń grzewczych zasilanych paliwem stałym w budynku. Jeśli tylko pojawią się nowe nabory na tego typu zadania, Gmina składać będzie stosowne dokumenty by nadal wspierać mieszkańców w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła.

panel.png

 

Przewiń do góry