Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXXIV ( nadzwyczajną) sesję  Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 7 grudnia 2023 r.  o godz. 16.00 (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/397/23 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2023-2036.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok,  Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego.
6.    Zakończenie obrad sesji.  

 

 

Przewiń do góry