Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 12.12.2023 r. Wójt Gminy – Renata Gawlik odebrała gotową dokumentację projektu wraz z pozwoleniem na budowę pierwszego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabłocie, Trąbki oraz Jawczyce. Jest to bardzo ważny krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury sanitarno-kanalizacyjnej.

Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o łącznej długości 5790,5 m oraz budowa odcinków bocznych kanalizacji to istotne elementy inwestycji, które umożliwią skuteczne odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Najistotniejszym elementem jest fakt, iż sieć prowadzona jest w sposób grawitacyjny tzn. bez  użycia przepompowni co pozwala na bardziej ekonomiczne użytkowanie systemu. Kwota opracowania dokumentacji wyniosła 151 097,63 zł i pochodziła w całości z budżetu gminy, z subwencji przeznaczonej na kanalizację. Jednocześnie toczy się proces wyboru wykonawcy oczyszczalni ścieków do której zostaną skierowane ścieki. Wyłonienie wykonawcy pozwoli na oszacowanie środków jakimi dysponuje gmina, by ogłosić  postępowanie przetargowe na budowę sieci kanalizacyjnej. Planuje się realizację tego zadania w latach 2025-2026.

Jest to ważny w historii Gminy Biskupice krok w procesie  skanalizowania gminy, która w tym zakresie posiada wieloletnie zapóźnienia. Równocześnie chcemy zapewnić, że planowane jest zlecenie kolejnych opracowań projektowych budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Biskupice.

 

Przewiń do góry