Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W Sławkowicach trwają prace modernizacyjne na odcinka drogi gminnej „Do Dobranowic”.  Zadanie prowadzone jest dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa,  jakie gmina Biskupice otrzymała  na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej z lipca 2023 roku.

W ramach przyznanej dotacji, modernizacji poddane zostaną dwa odcinki dróg gminnych. Pierwszy z nich to droga „Pod Malarczyka” w Łazanach, a drugi to odcinek drogi gminnej „Do Dobranowic” w Sławkowicach.

„Długość modernizowanego odcinka w Sławkowicach wynosi 310 metrów, a całkowity koszt inwestycji oszacowano na 294 557 złotych. Otrzymane wsparcie finansowe wynosić będzie do 80 % wartości zadania.  W ramach prac remontowych przeprowadzono konserwacje odwodnienia, umocniono skarpy, wzmocniono pobocza a także ułożono nowa nawierzchnię asfaltową” – tłumaczy Wójt gminy Biskupice Renata Gawlik.

Modernizacja dróg gminnych to istotny krok w kierunku poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie gminy. Dzięki środkom finansowym oraz zaangażowaniu lokalnych władz, możliwe jest przeprowadzenie inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

 

Przewiń do góry