Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W Sławkowicach i Łazanach trwają prace modernizacyjne na odcinkach dróg gminnych.  Zadania prowadzone są dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa,  jakie gmina Biskupice otrzymała  na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej z lipca 2023 roku.

W ramach przyznanej dotacji, modernizacji poddane zostaną dwa odcinki dróg gminnych. Pierwszy z nich to droga „Pod Malarczyka” w Łazanach, a drugi to odcinek drogi gminnej „Do Dobranowic” w Sławkowicach.

"Długość modernizowanego odcinka w Sławkowicach wynosi 254 metry, a całkowity koszt inwestycji oszacowano na 308 639,25 złotych. Otrzymane wsparcie finansowe wynosić będzie 193 062,00zł.  Zakres robót obejmuje remont nawierzchni jezdni drogi gminnej wraz z jej wzmocnieniem. Ponadto, planuje się remont istniejących korytek odwodnieniowych drogi i sprawnego odcięcia spływu wód z istniejącej skarpy na drogę. Remontowi podlega również skarpa, którą planuje się umocnić za pomocą narzutu kamiennego” – tłumaczy Wójt gminy Biskupice Renata Gawlik.

 

Równocześnie trwają prace budowlane związane z remontem drogi gminnej publicznej nr 560039K „Malarczyk – Cmentarz w Łazanach” w miejscowości Łazany w km 0+117 – 0+385. Prace dotyczą remontu  nawierzchni jezdni drogi, wzmocnienia obustronnych poboczy kruszywem łamanym powierzchniowo utrwalonym emulsją asfaltową oraz remont istniejącego odwodnienia za pomocą korytek muldowych. Powyższe prace zrealizowane będą z zastosowaniem współczesnej technologii i nowych, trwały materiałów, które zagwarantują długą, bezusterkową i bezpieczną eksploatację.

Koszt tej drogowej inwestycji to 503 246,92 zł w tym 325 043,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu.

Modernizacja dróg gminnych to istotny krok w kierunku poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie gminy. Dzięki środkom finansowym oraz zaangażowaniu lokalnych władz, możliwe jest przeprowadzenie inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

 

loga rfd.png

Przewiń do góry