Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W miejscowości Zabłocie pojawił się sprzęt ciężki. Modernizacji poddawany jest odcinek drogi od strony kaplicy do drogi powiatowej w Trąbkach. Przebudową objęty został  odcinek na długości 1 400 metrów,  prowadzący od ronda w Zabłociu, koło Kaplicy do drogi powiatowej w Trąbkach. 

Pierwszym etapem prac było przygotowanie terenu pod budowę chodnika oraz częściowe wykonanie kanalizacji opadowej. Dodatkowo, wyprofilowane zostały dojścia i dojazdy do furtek i bram posesji, co znacząco poprawi funkcjonalność tej części drogi.

W ramach dalszych prac planowane jest wykonanie nowych warstw bitumicznych wraz z poszerzeniem jezdni, przebudowa systemu odwodnienia oraz budowa/przebudowa zjazdów. Nie zabraknie także chodnika wraz z doświetleniem sugerowanego  przejścia dla pieszych, co zwiększy bezpieczeństwo korzystających z tej trasy.

Warto zaznaczyć, że inwestycja zakłada również rozbiórkę i przebudowę kolidującej z inwestycją sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, takiej jak sieć wodociągowa czy elektroenergetyczna. Wszystko po to, aby nowa droga była nie tylko nowoczesna, ale także bezpieczna i funkcjonalna.

Całość prac powinna zająć 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, a ich wykonawcą jest firma Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe JANDA. Cała inwestycja  pod nazwą  „Przebudowa drogi gminnej Łazany-Zabłocie nr 560005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim) w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II”  opiewa na kwotę 4 962 000 złotych i została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 3 261 328 000 złotych pochodzi z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Mamy nadzieję, że te prace przyczynią się do poprawy infrastruktury drogowej w naszej okolicy i umożliwią mieszkańcom wygodniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się po drogach.

loga 123.jpeg

 

 

Przewiń do góry