Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice ogłasza konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Biskupice w 2024 r.

Konkurs będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice  z dnia 26  styczna 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 582),  Uchwałą Nr LV/384/18 Rady Gminy Biskupice   z dnia 28 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice  z dnia 26  styczna 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2018 r., poz. 4059),oraz Uchwałą Nr LXIII/402/23 Rady Gminy Biskupice   z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice  z dnia 26  styczna 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2023 r., poz. 1843 ).    

Wnioski o udzielenie dotacji wraz w wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem  „Rozwój sportu w Gminie Biskupice”)  należy złożyć w terminie do 2 lutego 2024 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach urzędowania. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Biskupice.

RARZałaczniki do pobrania.rar (22,07KB)

Przewiń do góry