Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne, w części dotyczącej dyżurów aptek w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Zmiany te weszły  w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i obejmują następujące zasady:

 

 1. Dyżur w dniach wolnych od pracy (niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy) obejmuje – bez przerwy – pracę apteki ogólnodostępnej przez kolejne
  4 godziny zegarowe, w przedziale czasowym między godzinami 10.00
  a 18.00.

 

 1. Dyżur w porze nocnej jest pełniony przez aptekę ogólnodostępną – bez przerwy

przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00.

 

 

W pierwszym kwartale 2024 r. dostępność do leków w porze nocnej zapewniony będzie przez apteki pracujące w wydłużonych godzinach tj. do godz. 22.00.

 

 

Rejestr aptek dostępny jest na stronie https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/

 

 

W przypadku konieczności skorzystania z usług farmaceutycznych po godz. 22.00 rekomendujemy korzystanie z usług aptek ogólnodostępnych działających w systemie całodobowym.

 

Kraków

 

 1. Apteka ul. Wolska 1, tel. 12 657 13 16

 2. Apteka os. Centrum A bl. 4, tel. 800 110 110

 3. Apteka ul. Kalwaryjska 94, tel. 800 110 110

 4. Apteka ul. Karmelicka 23, tel. 12 631 19 80

 5. Apteka ul. Kazimierza Wielkiego 117, tel. 12 637 44 01

 6. Apteka ul. Kronikarza Galla 26, tel. 12 636 73 65

 7. Apteka ul. Zielińska 3, tel. 800 110 110.

 

Bochnia

 

Apteka Remedium, Plac Św. Kingi 1, tel. 14 611 67 22

 

 

Informacja Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie dotycząca zmian w przepisach dot. dyżurów aptek ogólnodostępnych.

 

wykaz ogolnodpstepnych aptek.jpeg

Przewiń do góry