Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 1 stycznia 2024r. odbywa się w następujących punktach zlokalizowanych na terenie powiatu wielickiego:

  •  Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie

 

Poniedziałek

w godzinach od 8:00 do 12:00

 

Wtorek

w godzinach od 7.30 do 11.30

Środa

w godzinach od 7.30 do 11.30

Czwartek

w godzinach od 7.30 do 11.30

Piątek

w godzinach od 7.30 do 11.30

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - świadczone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 

 

Poniedziałek

w godzinach od 12:30 do 16:30

Wtorek

 

w godzinach od 11.30 do 15.30

Środa

w godzinach od 11:45 do 15.45

Czwartek

w godzinach od 11.30 do 15.30

Piątek

w godzinach od 11:30 do 15.30

 

  • Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, oraz przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę radców Prawnych w Krakowie

 

Poniedziałek    w godzinach 16:00-20:00

 

Wtorek             w godzinach 15:00-19:00

 

Środa                w godzinach 15:00-19:00

 

Czwartek          w godzinach 15:00-19:00

 

Piątek               w godzinach  15:00-19:00

 

 

  •  Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – świadczone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 

 

Poniedziałek

w godzinach od 8.00 do 12.00

Wtorek

 

w godzinach od 7.30 do 11.30

Środa

w godzinach od 7.30 do 11.30

Czwartek

w godzinach od 7.30 do 11.30

Piątek

w godzinach od 7.30 do 11.30

 

 

  •  Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 

Poniedziałek

w godzinach od 17.00 do 21.00

Wtorek

 

w godzinach od 15.00 do 19.00

Środa

w godzinach od 15.00 do 19.00

Czwartek

w godzinach od 15.00 do 19.00

Piątek

w godzinach od 14.00 do 18.00

 

 

  •  Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę radców Prawnych w Krakowie

 

Poniedziałek

w godzinach od  12:30  do 16:30    

Wtorek

 

w godzinach od  7:30  do 11:30   

Środa

w godzinach od  7:30  do 11:30                                                                                                                                    

Czwartek

w godzinach od  11:30  do  15:30 

Piątek

w godzinach od 9:00   do  13:00      

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa w punkcie pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku chęci skorzystania z porady telefonicznej przed zapisaniem osoba składa takie oświadczenie bezpośrednio w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub przesyła skan uzupełnionego oświadczenia na adres:

 

 Aby uzyskać darmową pomoc prawną należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl

Więcej informacji: https://www.powiatwielicki.pl/strefa-mieszkanca/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

 

Dodatkowo przedstawiamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu wielickiego.

 

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonów, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

 

Lista do pobrania: załącznik –PDFlista npp 2024.pdf (164,57KB)
 

Przewiń do góry