Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zmiany w programie Czyste Powietrze w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany. W związku z informacjami o sprzedaży na polskim rynku pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku.

Wspomniane zmiany spowodują, że kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/zapowiedz-zmian-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla-ktore-moga-stanowic-koszt-kwalifikowany

Przewiń do góry