Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

program moja woda.png

W związku z dodatkową alokacją środków na zadania finansowane w ramach Programu MOJA WODA w dalszym ciągu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do działań związanych z zagospodarowaniem wody deszczowej.

Celem strategicznym Programu Priorytetowego MOJA WODA jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych,  w tym m.in. zjawiskiem suszy.

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów;
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach o sumarycznej pojemności minimum 2 m3;
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie;
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych.

Informacje szczegółowe o Programie pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

 

statystyki moja woda.png

Przewiń do góry