Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na terenie Gminy Biskupice od 2017 roku prowadzona była realizacja Programu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). W ramach w/w Programu mieszkańcy wymienili 384 kotły. Jednocześnie mieszkańcy mogli jak i w dalszym ciągu mogą korzystać z pomocy dwóch ekodoradców oraz z programu Czyste Powietrze, w ramach którego zostało wymienionych 77 pieców.

Obecnie na terenie gminy znajduje się jeszcze ponad 1600 pozaklasowych pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym, jednakże w tej liczbie uwzględnione zostały: kotły pozaklasowe – 494 sztuki,  trzony kuchenne - 187 sztuk, piece kaflowe - 185 sztuk, oraz wszystkie kominki bez względu na ich sprawność cieplną w ilości 776 sztuk.

Gmina prowadziła również aktywną kampanię informacyjną zachęcającą do wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła. Te działania polegały na zatrudnieniu dwóch ekodoradców, którzy organizowali dyżury po godzinach pracy Urzędu, uświadamianiu mieszkańców podczas kontroli paleniskowych o konieczności wymiany pozaklasowych urządzeń grzewczych, przedstawiając jednocześnie dostępne formy dofinansowań. Organizowane były również, konkursy ekologiczne które miały na celu zachęcenie do podejmowania proekologicznych działań. Zagadnienia związane z ochroną powietrza kierowane były do mieszkańców nie tylko w formie papierowej, ale również poprzez gminną stronę internetową, ogłoszenia w lokalnej prasie, plakaty zamieszczane na tablicach ogłoszeń, a także w trakcie spektakli ekologicznych jak i prelekcji skierowanych do osób w różnych grupach wiekowych.  

Niestety pojawiły się czynniki zewnętrzne, niezależne od Gminy, które w znacznym stopniu zmniejszyły zainteresowanie wymianą kotłów. Były to m.in. długie terminy realizacji przyłączy gazowych, dopłaty do węgla tzw. „dodatek węglowy”. Duży wpływ miała również zmiana uchwały antysmogowej dla Małopolski odraczająca termin wymian kotłów pozaklasowych oraz kominków o sprawności cieplnej poniżej 80%. Kolejnymi czynnikami były inflacja jak i kryzys energetyczny, które ograniczały sprawną realizację inwestycji.

Mimo to Gmina nadal zachęca do wymiany kopciuchów i będzie zabiegać o kolejne środki z nowej perspektywy finansowej na wsparcie tej działalności.

 

Przewiń do góry