Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi wątpliwościami i obawami mieszkańców związanymi z  rozpoczęciem procedury zmiany tekstowej MPZP dla miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki pragniemy wyjaśnić, że zainicjowana procedura zmiany planu ma  na celu wprowadzenie ograniczeń w zakresie gospodarki odpadami dla terenów przemysłowo- usługowych  i usługowych.

Obecne zapisy planu nie zawierają ustaleń  regulujących zakres działalności firm zajmujących się gospodarką odpadami.  Jednakże wraz  z rosnącym zainteresowaniem  terenami inwestycyjnymi położonymi w naszej gminie,   za niezbędne uznaliśmy podjęcie działań zmierzających  do ochrony interesów mieszkańców, szczególnie tych, znajdujących  się w najbliższym sąsiedztwie terenów przemysłowych i usługowych.

Zaproponowane  zmiany nie mają na celu   ograniczenia działalności już funkcjonujących przedsiębiorstw, natomiast  powinny pozwolić  na rozwój terenów inwestycyjnych w sposób zrównoważony,  kontrolowany i bezpieczny.

W trosce o dobro naszej gminy i jej mieszkańców zachęcamy Państwa do złożenia  uwag do zaproponowanej zmiany tekstowej na odpowiednim formularzu w terminie do 29 lutego 2024r.

 

Do pobrania:

 

Przewiń do góry