Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Ogłoszenie Wójta Gminy Biskupice z dnia 19 stycznia 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice  wraz z niezbędną dokumentacją.

Wyłożenie w dniach od 26 stycznia 2024r. do 15 lutego 2024 r.,  - https://biskupice.pl/250/6/sporzadzane-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html

Zmiana planu obejmuje wyłącznie ustalenia tekstowe w zakresie dotyczącym zasad gospodarki odpadami, w tym w szczególności zapisy dla terenów zabudowy przemysłowo – usługowej oraz terenów zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oraz korektę porządkową zapisu zawartego w § 1 ust. 1 zmienianej uchwały.

Zasady zapoznawania się z wykładanym w siedzibie Urzędu Gminy projektem zmiany planu, szczegóły dot. dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag, opisano w treści ogłoszenia – PDFOgłoszenie.pdf (180,85KB)
 

FORMULARZ – WZÓR UWAGI DO POBRANIA – PDFFormularz.pdf (281,74KB)
 

Przewiń do góry