Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BISKUPICE
z dnia 19  lutego 2024 roku


Na podstawie  Uchwały Nr LXXVI/482/24 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany statutów sołectw zapraszam mieszkańców gminy Biskupice do konsultacji w sprawie zmiany statutów  sołectw zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmiany statutów  sołectw.  

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od  19 do 28 lutego  2024 roku. Celem konsultacji jest poznanie opinii  projektu zmiany statutów sołectw . Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety  skierowanej  do mieszkańców gminy Biskupice.
Formularz ankiety opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy  Biskupice, tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Biskupice.  Formularz ankiety udostępniony będzie również    w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy. Ankietę po wypełnieniu należy:

  • przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres ,
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy na dzienniku podawczym,
  • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

 

Tekst  projektu uchwały wraz z ankietą zgłaszania uwag w załączeniu:

 

Przewiń do góry