Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Mieszkańcy sołectwa Tomaszkowice oraz Lednica Górna  wraz z Radną Tomaszkowic - Magdaleną Kot oraz sołtysem - Józefą Tańculą, zwrócili się do Wójt Gminy Biskupice z wnioskiem o poszerzenie wjazdu na zbiegu drogi wojewódzkiej na drogę gminną nr 560057 na odcinku Tomaszkowice  w kierunku miejscowości Chorągwica i Lednica Górna, a także o wykonanie remontu tej drogi. Wniosek o przebudowę drogi oraz skrzyżowania podpisało ponad 600 osób.

Wójt  -  Renata Gawlik, potwierdziła, że gmina Biskupice przystąpi do rozmów z władzami sąsiadującej  Wieliczki odnośnie wykonania remontu drogi zlokalizowanej na granicy tych dwóch gmin.  "Zasadnym jest, by inwestycję  przeprowadzić dwutorowo" - oświadczyła Pani Wójt.„Odcinek drogi Tomaszkowice - Chorągwica wymaga remontu, i w tym zakresie dopracowujemy porozumienie międzygminne. Istotne jest także znalezienie rozwiązań technicznych dla całego skrzyżowania i w tym zakresie powrócę do rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie”. Pani Wójt zobowiązała się do wystosowania pisma do Wojewódzkiego Zarządu Dróg z prośbą o przedstawienie rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczny wyjazd na skrzyżowanie łączące Tomaszkowice z drogą wojewódzką 966. Jest to istotny krok w procesie realizacji wniosku mieszkańców, który ma na celu poprawę warunków drogowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Po oficjalnej części spotkania wszyscy udali się na wizję lokalną, żeby osobiście ocenić stan drogi i przyjrzeć się możliwościom poprawy sytuacji.

 

Przewiń do góry