Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice, Renata Gawlik, podpisała umowę na realizację dokumentacji projektowej wraz z  uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na budowę placu rekreacji przy Szkole Podstawowej w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach. W dniu 31 stycznia 2024 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS" na rok 2024.

Całkowity koszt realizacji zadania określono na poziomie  520 000,00  złotych, natomiast zawnioskowano o kwotę 263 000,00 złotych dotacji. Aktualnie wniosek jest poddawany ocenie przez pracowników UMWM. W ramach prac planowanych przy Szkole Podstawowej w Przebieczanach zostaną wykonane roboty ziemne wraz z podbudową, odwodnienie liniowe terenu, montaż urządzeń typu street workout i urządzeń rekreacyjno-sportowych, a także ogrodzenie terenu. Dodatkowo zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna. Plac rekreacyjny będzie stanowił część ogólnodostępnego kompleksu sportowego "ORLIK". Ponadto wykonane zostanie bezpieczne i wygodne dojście  prowadzące bezpośrednio z parkingu na plac rekreacji i teren szkoły.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla uczniów, a także mieszkańców Tomaszkowic, Przebieczan oraz okolicznych miejscowości.  Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik wyraziła nadzieję, że planowane prace zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzy warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Ostateczne decyzje dotyczące przyznania dotacji oraz harmonogramu prac będą uzależnione od wyniku oceny wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

Przewiń do góry