Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Droga gminna „Darczyce przez wieś” w Trąbkach przejdzie modernizację, która ma na celu poprawę stanu technicznego. Prace remontowe obejmą odcinek o długości około 1km,  w ramach których zostanie zmodernizowana nawierzchnia asfaltowa, wzmocnione pobocza oraz przebudowane odwodnienie drogi. Dodatkowo, zamontowane zostaną korytka odprowadzające nadmiar wody, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania.

Warto podkreślić, że Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik, już zawarła niezbędną umowę dotyczącą  opracowania dokumentacji projektowej, a gotowe dokumenty trafią do Urzędu Gminy Biskupice  pod koniec kwietnia 2024 roku. Kolejnym etapem będzie zabezpieczenie środków finansowych na tę modernizację i rozpoczęcie procedur przetargowych.  W dniu 22.02.2024r. odbyła się wizja w terenie, w której udział wzięła Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik, pracownicy Urzędu a także Radna miejscowości Trąbki - Ewa Kurzawa.

 

Przewiń do góry