Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Modernizacja drogi w miejscowości Zabłocie to bardzo ważne przedsięwzięcie, które ma na celu poprawę infrastruktury drogowej od strony kaplicy w Zabłociu  do drogi powiatowej w Trąbkach. Prace w terenie rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku i  powinny zająć 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

 Cały proces modernizacji obejmuje wiele istotnych działań, takich jak przygotowanie terenu pod budowę ciągu pieszego wraz z doświetleniem sugerowanego przejścia dla pieszych, wykonanie kanalizacji opadowej, poszerzenie jezdni. Dodatkowo inwestycja zakłada rozbiórkę i przebudowę kolidującej z inwestycją sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, takiej jak sieć wodociągowa czy elektroenergetyczna. Drogowcy wykonali już szereg prac ziemnych. Poszerzono pobocza a także  wyprofilowano teren pod budowę ciągu pieszego.

Inwestycja  pod nazwą  „Przebudowa drogi gminnej Łazany-Zabłocie nr 560005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim) w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II”  opiewa na kwotę 4 962 000 złotych i została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 3 261 328 000 złotych pochodzi z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

 

 

Przewiń do góry