Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Spotkanie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach odbyło się 24 lutego w siedzibie jednostki. Prezes dh Zbigniew Ładyga - przedstawił obszerną relację z działań podejmowanych przez OSP w 2023 roku. Warto podkreślić, że prezentacja zawierała szczegółowe informacje dotyczące akcji ratowniczych, szkoleń oraz inwestycji w sprzęt i infrastrukturę.

W spotkaniu uczestniczyła również Wójt Gminy Biskupice, Renata Gawlik, która podziękowała druhom za ich poświęcenie,  zaangażowanie w służbę oraz  misję niesienia pomocy i ochrony mieszkańcom. Podkreślała  wagę jednostki  OSP Trąbki dla lokalnej społeczności.

Jednym z głównych tematów omawianych podczas spotkania były plany rozwoju OSP na najbliższy rok. Druhowie przedstawili propozycje dotyczące dalszych inwestycji w sprzęt ratowniczy oraz planowane szkolenia dla członków jednostki.  Podczas dyskusji poruszono także kwestie dotyczące współpracy z innymi jednostkami ratowniczymi oraz planowane udoskonalenia w zakresie działań prewencyjnych.

fot.OSP Trąbki

 

Przewiń do góry