Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Sprawozdanie za rok 2023 jednostki OSP Bodzanów zostało przedstawione podczas spotkania, jakie miało miejsce  2 marca w siedzibie jednostki. Prezes dh Tadeusz Drobniak omówił  zakres działań podejmowanych przez OSP w minionym roku.

Wójt Gminy Biskupice, Renata Gawlik, wyraziła wdzięczność druhom za ich poświęcenie, zaangażowanie w służbę oraz misję niesienia pomocy i ochrony mieszkańcom, podkreślając wagę jednostki OSP Bodzanów  dla lokalnej społeczności.

Podczas spotkania omówiono również plany rozwoju OSP na najbliższy rok, w tym propozycje dotyczące dalszych inwestycji w sprzęt ratowniczy oraz planowane szkolenia dla członków jednostki. Druhowie poruszyli także kwestie współpracy z innymi jednostkami ratowniczymi oraz planowane udoskonalenia w zakresie działań prewencyjnych. Spotkanie sprawozdawcze stanowiło ważną okazję do podsumowania działań OSP Bodzanów oraz wyznaczenia kierunków rozwoju na kolejny rok.

Ostatnie spotkanie sprawozdawcze, w tym roku wypada w OSP Sławkowice i zaplanowano je na  na 16.03.2024r.  Natomiast zebranie sprawozdawcze Zarządu Gminnego OSP odbędzie się 13.04.2024r. w OSP Bodzanów.

fot. OSP Bodzanów

 

Przewiń do góry