Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

31 marca kończy się 4-letni projekt EKOTEAM. Jego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne wsparcie mieszkańców w realizacji wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt był efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

Podsumowanie projektu w materiale filmowym: https://youtu.be/zsBxz1KVN0E.

Działania gmin Metropolii Krakowskiej w celu poprawy jakości powietrza W wyniku realizacji projektu EKO TEAM, dzięki systematycznej i rzetelnej pracy 44 ekodoradców oraz zaangażowaniu mieszkańców zrealizowano szereg działań służących poprawie jakości powietrza. – Dzięki współpracy na partnerskich zasadach, zrozumieniu i wzajemnej otwartości w gminach Metropolii Krakowskiej wymieniono ponad 7 600 źródeł ciepła, które nie spełniały norm i stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców – mówi Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś, Przewodniczący Komisji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. środowiska i przestrzeni.

Do efektów pracy ekodoradców zaliczyć można także wsparcie w realizacji niemal 1 700 termomodernizacji budynków oraz ponad 4 000 inwestycji w odnawialne źródła energii. Na mocy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości powietrza o sumarycznej wartości ponad 48 mln euro. Pomocne wsparcie dla mieszkańców gmin w walce o czyste powietrze W ramach swoich zadań ekodoradcy prowadzili działania informacyjne i doradcze w zakresie:
- poprawy efektywności energetycznej budynków,
- wymiany źródeł ciepła niespełniających norm,
- inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii.

plansza-informacyjna.pdf.jpeg

 

 

Doskonałe zobrazowanie codziennej pracy ekodoradców stanowi materiał filmowy: https://youtu.be/aMp2--33vWk.

 

 

kod qr.png                kod qr1.png

Przewiń do góry