Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 14  marca 2024r. Wójt Gminy Biskupice, Renata Gawlik, wzięła udział w  konferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aleksandry Gajewskiej. Spotkanie miało miejsc  w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego. Podczas tego wydarzenia Wójt  odebrała podziękowania za zaangażowanie i aktywny udział Gminy Biskupice w programie "Maluch plus".  Program  ten jest inicjatywą rządu mającą na celu wspieranie rodziców i opiekunów w wychowywaniu dzieci oraz zapewnienie im odpowiedniej opieki  i edukacji.

Co więcej, podczas konferencji pani Wójt otrzymała zapewnienie wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury przedszkolnej oraz edukacyjnej w Gminie Biskupice. Pani Wiceminister wyraziła swoje uznanie dla działań podejmowanych przez władze lokalne i zadeklarowała dalsze wsparcie ze strony resortu w realizacji celów rozwojowych gminy.

Warto podkreślić, że udział pani Wójt Renaty Gawlik w konferencji oraz uzyskanie wsparcia finansowego stanowi ważny krok w dążeniu do poprawy warunków życia mieszkańców gminy, zwłaszcza tych najmłodszych.

Tak jak informowaliśmy Państwa w ubiegłym roku, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców gminy  i widocznym  braku miejsc w prywatnych  żłobkach, Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik podjęła decyzję o  udziale w kolejnej edycji  Rządowego programu „Maluch plus”. Pozyskaliśmy kwotę w wysokości 1 465 218.04 złotych, na adaptację pomieszczeń oraz 1 083 456,00 złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka przez okres 3 lat.

Pierwszy, samorządowy żłobek ma powstać w budynku świetlicy w Przebieczanach. Adaptacja pierwszego piętra Świetlicy w Przebieczanach pod żłobek jest krokiem, który ma na celu dostosowanie istniejącego budynku do nowej formy działalności. Aby sprostać wymogom dotyczącym ochrony przeciwpożarowej oraz zachować integralność projektu, konieczne będzie dobudowanie oddzielnej klatki schodowej. Po konsultacjach z projektantem ustalono, że nowe wyjście zostanie zlokalizowane od strony wschodniej, a plan zakłada również wyposażenie klatki schodowej w wózkownię oraz windę.

Żłobek będzie składał się z dwóch przestrzennych sal zabaw o powierzchni około 40 m2 każda, z własnymi węzłami sanitarnymi. Dodatkowo powstanie zaplecze gospodarcze,  pomieszczenia kuchenne oraz socjalne. Wójt Gminy Biskupice, Renata Gawlik, komentując plany adaptacji, podkreśliła, że obiekt będzie spełniał najwyższe standardy usług opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Obecnie kończy się etap opracowania dokumentacji projektowej, planowany termin uruchomienia żłobka to druga połowa 2025. Tak będzie się prezentował z zewnątrz budynek żłobka.

 

C1_POP32.jpeg

 

 

 

Przewiń do góry