Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Droga Krzyż - Ryje w Sułowie jak nowa 

Z końcem 2020 roku sfinalizowano przebudowę drogi gminnej Sułów – Ryje (nr 560049K w km od 0+000,00 do km 0+846,30). Zakres prac przewidywał między innymi przeprowadzenie robót przygotowawczych i rozbiórkowych starej nawierzchni, modernizację  zjazdów i przepustów drogowych, wykonanie odwodnienia i finalnie położenie nowej nakładki asfaltowej.

Całość kosztów zadania opiewa na kwotę 196 369,45 złotych. Kwota w wysokości 104 340,00 zł została pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

 

loga rfd.png

 

 

krzyz_ryje01.jpeg

Suow_Ryje02.jpeg

 

Przewiń do góry