Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 20 marca 2024 r. Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik i Kierownik GZOS Agnieszka Fliśnik wraz z dyrektorami szkół i przedszkoli rozpoczęli pracę nad przygotowaniem projektów Arkuszy Organizacyjnych.

Arkusz organizacji szkoły to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły, przedszkola, placówki. Jest opracowywany na dany rok szkolny i w swojej treści zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danej szkole, liczby godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom.

Obowiązek jego przygotowania wynika z art. 110 Prawa oświatowego. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, a następnie przekazuje go do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.

Gmina Biskupice jest organem prowadzącym dla Przedszkola Samorządowego w Biskupicach i Trąbkach oraz dla Szkół Podstawowych w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach, Przebieczanach, Sławkowicach i Trąbkach.

Dyrektorzy do 22  kwietnia 2024 muszą przekazać organowi prowadzącemu projekty arkuszy zaopiniowane przez organizacje związkowe, natomiast organ prowadzący przekazuje projekty arkuszy do zaopiniowania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty do dnia 20 maja 2024 roku. Na ostateczne zatwierdzenie dokumentów  Wójt ma czas do 29 maja 2024 roku.

 

Przewiń do góry