Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Trwają prace związane z przebudową odcinka  drogi gminnej  relacji Łazany – Zabłocie miejscowości Łazany i Trąbki.

Łączna długość przebudowywanego odcinka to około 1730 m. Zakres inwestycji przewiduje  budowę ścieżki rowerowej połączonej z chodnikiem. W ramach prac wykonana zostanie  nowa warstwa ścieralna wraz z niezbędnymi poszerzeniami jezdni.

Przebudowie  poddany będzie system odwodnienia wzdłuż całej drogi oraz na włączeniu do drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki – Niegowić (budowa kanalizacji, przebudowa rowów). Planuje się zmodernizować kolidującą z inwestycją sieć gazową, o łącznej długości około 260m. Wykonawca zabezpieczy  istniejącą  infrastrukturę techniczną (sieć elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną, sieć wodociągową).

Jak podają zapisy umowy realizacja zadania pn." Przebudowa drogi gminnej Łazany - Zabłocie Nr 560005K od km 0+011,61 do km 1+732, 87 w miejscowościach Łazany i Trąbki, Gmina Biskupice" ma zakończyć się w czerwcu 2022 roku. Kwota inwestycji to 3 914 088 64 zł, ok w 55% finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

loga rfd.png

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie

Wkrótce ruszą prace związane z realizacją dużej inwestycji drogowej. W dniu 21.07.2021r. Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik przy kontrasygnacie Skarbnik – Agnieszki Gągulskiej oraz przedstawiciel firmy PRODiM - Oskar Niezabitowski podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 0+011,61-1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki” .

Łączna długość przebudowywanego odcinka to około 1730 m. Zakres inwestycji przewiduje  budowę ścieżki rowerowej połączonej z chodnikiem. W ramach prac wykonana zostanie  nowa warstwa ścieralna wraz z niezbędnymi poszerzeniami jezdni. Przebudowie  poddany będzie system odwodnienia wzdłuż całej drogi oraz na włączeniu do drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki – Niegowić (budowa kanalizacji, przebudowa rowów). Planuje się zmodernizować kolidującą z inwestycją sieć gazową, o łącznej długości około 260m. Wykonawca zabezpieczy  istniejącą  infrastrukturę techniczną (sieć elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną, sieć wodociągową).

Jak podają zapisy umowy realizacja projektu ma zakończyć się w czerwcu 2022 roku. Kwota inwestycji to 3 914 088 64 zł, w 55% finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

loga rfd.png

umowa Łazany - trąbki.jpeg

 

Przewiń do góry