Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Dnia 22 marca odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W wydarzeniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Walnego Zebrania Członków oraz przedstawiciele gmin członkowskich zaangażowani w rozwój współpracy metropolitalnej. Gminę Biskupice reprezentowała Wójt - Renata Gawlik.

Inauguracja umożliwiła podsumowanie osiągnięć Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w ciągu 10 lat istnienia, w gronie osób odpowiedzialnych za budowanie współpracy metropolitalnej. Spotkanie stało się okazją do uhonorowania ośmiu wyjątkowych jednostek, których wkład w rozwój współpracy metropolitalnej został doceniony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia. Ich praca i zaangażowanie w budowaniu relacji między sektorami odegrały kluczową rolę w umacnianiu więzi metropolitalnych. To wyróżnienie nie tylko nagradza ich dotychczasowe osiągnięcia, lecz także stanowi zachętę do kontynuowania misji sprzyjającej harmonijnemu rozwojowi metropolii krakowskiej.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, powołane dziesięć lat temu, jest miejscem dla przemyślanej współpracy gmin, dążącej do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego.

Współpracę gmin rozpoczęto w 2013 roku z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, co umożliwiło pozyskanie funduszy na projekty związane z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi na lata 2014-2020. Po sześciomiesięcznych negocjacjach między przedstawicielami Miasta Krakowa i sąsiednich gmin, szczegóły współpracy zostały ustalone, a 27 marca 2014 r. podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które obejmuje Kraków oraz 14 okolicznych gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. To wydarzenie otworzyło nowy rozdział w relacjach pomiędzy Miastem Krakowem a sąsiednimi gminami, stanowiąc fundament zintegrowanego rozwoju obszaru.

Przez ostatnie 10 lat Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, poprzez współpracę i partnerstwo, wypracowało silne relacje oparte na zaangażowaniu, szacunku i innowacjach. Ta unikalna synergia pomiędzy różnymi jednostkami samorządowymi dowodzi, że poprzez współpracę można osiągać ambitne cele oraz kształtować przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do lepszego jutra dla mieszkańców regionu.

 

 

 

 

Przewiń do góry