Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Gmina Biskupice podjęła inicjatywę opracowania nowego dokumentu strategicznego, mającego na celu określenie kierunków rozwoju na lata 2025-2030. W związku z tym odbyło się uroczyste spotkanie inicjujące prace nad nowymi zapisami Strategii Rozwoju Gminy. W wydarzeniu wzięły udział organizacje, stowarzyszenia, kluby, koła gospodyń oraz społecznicy z terenu gminy, którzy zostali zaproszeni przez Wójt Gminy Biskupice - Renatę Gawlik.

Prezentację wprowadzającą poprowadziła organizatorka spotkania - Wójt Gminy Biskupice, Renata Gawlik. Podczas wystąpienia omówiła najważniejsze założenia nowej strategii, a także podsumowała kończącą się Strategię Rozwoju Gminy na lata 2012-2024. Podziękowała również wszystkim zaangażowanym stowarzyszeniom, kołom gospodyń, jednostkom OSP, klubom oraz organizacjom za ich wkład w rozwój i realizację strategii rozwoju na lata 2014-2024. Podziękowania te zostały złożone w towarzystwie radnych, sołtysów oraz rad sołeckich z terenu Gminy Biskupice, włącznie z jednostkami OSP.

Wójt Gminy Biskupice wyraziła wdzięczność za wkład w rozwój gminy oraz za konsekwentne realizowanie zapisów strategii rozwoju na lata 2014-2024. Podkreśliła, że praca i zaangażowanie poszczególnych organizacji przyczyniły się do wielu pozytywnych zmian, widocznych na co dzień w otoczeniu. Pani Wójt wyraziła wdzięczność za pomysły, inicjatywy i determinację, które inspirują innych do działania. Wyraziła nadzieję, że współpraca będzie trwać nadal i przyniesie jeszcze więcej pozytywnych efektów.

Spotkanie stało się również okazją do uczczenia niedawno obchodzonego dnia sołtysa. Każdy uczestnik otrzymał podziękowania od Pani Wójt oraz mały upominek. Zwieńczeniem spotkania był koncert Pana Łukasza Jemioła.

Rozpoczęcie prac nad nową strategią gminy Biskupice stanowi istotny krok w kierunku dalszego rozwoju społeczności lokalnej. Inicjatywa ta cieszy się wsparciem szerokiego grona społecznego oraz jest wyrazem zaangażowania w kreowanie pozytywnych zmian na terenie gminy. Mamy nadzieję, że organizacje aktywnie włącza się w dalszy proces tworzenia tego ważnego dla naszej gminy dokumentu.

 

 

Przewiń do góry