Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Umowa na remont drogi Szczygłów – Zabłocie podpisana
 

W dniu 21.07.2021r. właścicielka firmy Wielobranżowej PPUH JANDA – Janina Duda oraz Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik podpisały umowę na przebudowę drogi gminnej nr 560003K w miejscowości Szczygłów i Zabłocie.

Firma została wyłoniona w drodze przetargu i już wkrótce przystąpi do realizacji inwestycji. Przewiduje się, że prace potrwają do lipca 2023 roku.

W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane: przebudowę nawierzchni drogi, budowę chodnika (prawostronnego), modernizację istniejących zjazdów, renowację systemu odwodnienia wraz z budową kanalizacji opadowej, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.  Inwestycja opiewa na kwotę 5 440 000 złotych. Zadanie dofinansowane w 55 % ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór na 2021).

 

loga rfd.png

 

Umowa Szczygłów -zabłocie.jpeg

 

Przewiń do góry