Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice podjęła inicjatywę opracowania nowego dokumentu strategicznego, mającego na celu określenie kierunków rozwoju na lata 2025-2030. W związku z tym odbyło się uroczyste spotkanie inicjujące prace nad nowymi zapisami Strategii Rozwoju Gminy. Na zaproszenie Wójt – Renaty Gawlik licznie odpowiedziało grono osób zaangażowanych w życie gminy. Pojawili się radni gminy Biskupice, sołtysi i członkowie rad sołeckich a także przedstawiciele i członkowie stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, orkiestr, klubów sportowych, pszczelarzy oraz ochotniczych straży pożarnych.

Wydarzenie otworzyła radna Gminy Biskupice – Magdalena Kot zapraszając zebranych do wysłuchania, krótkiego wprowadzenia dotyczącego prac nad nową strategią dla Gminy Biskupice na lata 2025-2030. Prezentację poprowadziła Pani Natalia Iwan – socjolog i antropolog kultury, posiadająca doświadczenie zawodowe w obszarach budowania strategii, zarządzania zespołem, organizacji pracy, zarządzania projektami i marketingiem. Przybliżyła zebranym najważniejsze cele strategii, jej funkcje i proces wdrożenia. Prelegentka zaprosiła zebranych do współtworzenia tego ważnego dla lokalnej społeczności dokumentu. W drugiej części głos zabrała Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik. Podczas wystąpienia omówiła najważniejsze założenia nowej strategii, a także podsumowała kończącą się Strategię Rozwoju Gminy na lata 2014-2024. „Od roku 2014 do dziś,  w gminie Biskupice realizowana jest  Strategia Rozwoju Gminy Biskupice. W poszczególnych obszarach funkcjonowania gminy określone zostały cele strategiczne oraz szczegółowe cele operacyjne. Wszystkie one zostały zrealizowane przez samorząd gminny szczególnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi” – mówiła Renata Gawlik. W sposób szczególny Wójt dziękowała  wszystkim zaangażowanym organizacjom, stowarzyszeniom, kołom gospodyń, jednostkom OSP, klubom oraz organizacjom formalnym za ich wkład w rozwój i realizację strategii rozwoju na lata 2014-2024. „To Państwa  praca i zaangażowanie przyczyniły się do wielu pozytywnych zmian, które widzimy na co dzień w naszym otoczeniu. Dzięki Waszemu wsparciu, nasza społeczność staje się otwarta i twórcza. Pragnę tym samym wyrazić wdzięczność za  Państwa pomysły, inicjatywy  i determinację, która inspiruje innych do działania. Dzięki partnerstwu, nasza gmina rozwija się w zrównoważony sposób, starając się dbać o potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.” – kontynuowała. Szefowa gminy zaprosiła zebranych społeczników do współtworzenia nowego dokumentu strategicznego, który będzie determinował rozwój naszej gminy w najbliższych latach.

Spotkanie stało się również okazją do uczczenia obchodzonego  11 marca „Dnia sołtysa”. Każdy z obecnych na sali sołtysów otrzymał podziękowania od Pani Wójt oraz mały upominek.

Nie mogło zabraknąć również niespodzianki muzycznej. Koncert Pana Łukasza Jemioła - wokalisty specjalizującego się w piosenkach retro oraz nurcie americana był doskonałym zwieńczeniem spotkania.

Rozpoczęcie prac nad nową strategią gminy Biskupice stanowi istotny krok w kierunku dalszego rozwoju społeczności lokalnej. Inicjatywa ta cieszy się wsparciem szerokiego grona społecznego oraz jest wyrazem zaangażowania w kreowanie pozytywnych zmian na terenie gminy. Mamy nadzieję, że organizacje aktywnie włączą się w dalszy proces tworzenia tego ważnego dla naszej gminy dokumentu.

Zapraszamy do aktywnego udziału w dalszych etapach tworzenia nowej strategii rozwoju Gminy Biskupice!

 

fot.R. Szczudło - RS Vision

 

 

 

fot. UG Biskupice

 

Przewiń do góry