Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Od 22 kwietnia 2024r. nastąpią zmiany dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze. Zmiany dotyczyć będą obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko spośród urządzeń wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny.

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do  programu „Czyste Powietrze” mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Przewiduje się okres przejściowy, który zakończy się 13 czerwca br. To jeden ze sposobów uchronienia beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń niespełniających parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej. Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Kolejna zmiana dotyczy możliwości finansowania kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, które zostaną wpisane, podobnie jak wspomniane pompy ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) dostępną na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Zmiany dotyczyć będą również możliwości wnioskowania w ramach części 3) programu (najwyższy poziom dofinansowania) tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku. Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Zachęcamy do zapoznania się już dziś z załączonymi poniżej dokumentami:

Przewiń do góry