Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku z przyjętą uchwałą z dnia 26.09.2022r. zmieniającą obowiązującą uchwałę Sejmiku Województwa nr XXXII/452/17 z dnia 23.01.2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, przypominamy o konieczności stosowania przepisów z niej wynikających. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami urządzenia niespełniające norm emisji i sprawności minimum 3 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5 mogą być użytkowane tylko do końca kwietnia 2024r. Termin ten dotyczy również maksymalnego terminu eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają wymagań w zakresie sprawności cieplnej co najmniej na poziomie 80% lub wymogów ekoprojektu. Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego dotyczy zarówno budynków prywatnych, jak również  budynków gospodarczych, zakładów przemysłowych, lokali usługowych, szklarni, czy też tuneli foliowych. Wśród możliwych form niskoemisyjnego ogrzewania istnieje możliwość zastąpienia przysłowiowego kopciucha  pompą ciepłą, ogrzewaniem elektrycznym, gazowym, spełniającym wymagania ekoprojektu, kotłem pelletowym lub zgazowującym drewno.

Wyłączenie od stosowania przepisów uchwały antysmogowej dot. jedynie instalacji, które wymagają pozwolenia na emisję, pozwolenia zintegrowanego lub wymagają zgłoszenia oraz w przypadku spalania paliw poza instalacjami.

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy.

Zachęcamy do skorzystania z porad ekodoradców Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości  służących pomocą w zakresie przedstawienia możliwości dotacyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją budynków lub montażem odnawialnych źródeł energii.

 

Przewiń do góry