Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook
W ślad za wczorajszą decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, o przyznaniu dotacji dla jednostki OSP Łazany na zakup nowego samochodu ratowniczego, Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik na ręce druhów oraz Prezesa jednostki OSP Łazany - dh Dariusza Turka przekazała bon na kwotę 780 000 złotych.
 
Uroczyste wręczenie czeków miało dziś miejsce w Alwerni. Włodarze gmin, które uzyskały dotacje w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie", otrzymali od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Łukasza Smółki oraz Członka Zarządu WM - Iwony Gibas symboliczne bony.
 
„To wielka radość, że do druhów z OSP Łazany trafi kwota w wysokości 780 000,00 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przyznana dotacja stanowi istotne wsparcie, pozwalając na zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego skuteczniejsze i szybsze reagowanie na wszelkie sytuacje awaryjne – komentuje Wójt Renata Gawlik. W zakupie nowego samochodu będzie partycypować też gmina Biskupice, która na ten cel przekaże dotację w wysokości 420 000,00 złotych. Wsparcie to, razem z przyznaną dotacją ze środków wojewódzkich, pozwoli na zakup wysokiej jakości samochodu ratowniczego”– dodaje Wójt.
 
Warto podkreślić, że inwestycja w nowy samochód ratowniczy stanowi ważny krok w kierunku poprawy efektywności działań ratowniczych oraz podniesienia standardów bezpieczeństwa. Inwestycja będzie istotnym wsparciem dla strażaków, umożliwiając im jeszcze sprawniejsze działanie w sytuacjach kryzysowych oraz zapewniając szybką pomoc osobom znajdującym się w potrzebie.
 

 

Przewiń do góry