Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Biskupice, z siedzibą Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, likwidacje i przebudowę rowów oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice i Trąbki gm. Biskupice w km od 0+590,75 odc. 040 do 1+376,16 odc. 040.

 

Do pobrania:

Przewiń do góry