Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

 

 

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyło się symboliczne wręczenie czeków dotyczących rozstrzygniętych w ostatnim czasie konkursów. Gminę Biskupie reprezentował Sekretarz – Jerzy Szymaniak, który  z rąk Wicemarszałka – Łukasza Smółki odebrał promesy na  wsparcie finansowe przy realizacji następujących przedsięwzięć: „Budowy placu rekreacji przy Szkole Podstawowej w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach”  „Wyposażenia świetlic wiejskich w Przebieczanach i Trąbkach”, „Przebudowa drogi rolniczej „Wietrok”.

 

  • Małopolska Infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS  -

 

Złożony przez Gminę Biskupice projekt dotyczący  budowy placu rekreacji przy Szkole Podstawowej w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach został pozytywnie oceniony. Województwo małopolskie przyznało dofinasowanie w kwocie 263 000,00 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania określono na poziomie  520 000,00  złotych.  W ramach prac planowanych przy Szkole Podstawowej w Przebieczanach zostaną wykonane roboty ziemne wraz z podbudową, odwodnienie liniowe terenu, montaż urządzeń typu street workout i urządzeń rekreacyjno-sportowych, a także ogrodzenie terenu. Dodatkowo zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna. Plac rekreacyjny będzie stanowił część ogólnodostępnego kompleksu sportowego "ORLIK". Ponadto wykonane zostanie bezpieczne i wygodne dojście  prowadzące bezpośrednio z parkingu na plac rekreacji i teren szkoły.

 

  • „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024”

W ramach realizacji zadania  przewiduje się  wyposażenia świetlic wiejskich w Przebieczanach i Trąbkach. Pomoc finansowa zostanie udzielona  przesz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Łącznie do Gminy Biskupice wpłynie 29 400,00 złotych.

Kwota 16 800,00 złotych trafi do Świetlicy w Trąbkach – Zborówku, z przeznaczeniem  na zakup nowych  stołów i krzeseł. Dodatkowo, dzięki temu wsparciu, będzie możliwy zakup mebli do pomieszczenia kuchennego. Jest to ogromna korzyść dla społeczności lokalnej, ponieważ nowe wyposażenie umożliwi organizację zebrań, spotkań mieszkańców sołectwa oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Świetlica w Przebieczanach wzbogaci się o dodatkowe meble  - szafy, które posłużą do przechowywania strojów ludowych oraz materiałów, wykorzystywanych podczas warsztatów rękodzielniczych (robienie palm, stroików, itp.) przez mieszkańców wsi, a także członków Koła Gospodyń Wiejskich.  Z uwagi, iż w budynku świetlicy spotykają się różne grupy społeczne na różnych zajęciach niezbędnym jest posiadanie zorganizowanej przestrzeni  w celu wygodnego i praktycznego przechowywania materiałów.

 

 

  • Modernizacja/ budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2024

 

Urząd Marszałkowski pozytywnie rozpatrzył także wniosek o dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gminie Biskupic przyznano dofinasowanie na przebudowę drogi rolniczej „Wietrok” położonej na granicy dwóch miejscowości Biskupic i Trąbek. Do budżetu gminy wpłynie kwota w wysokości 127 080.00 złotych.

Przewiń do góry