Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych opublikowano dziś przetarg na wyłonienie  Wykonawcy  zdania realizowanego z programu „Polski Ład” pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Biskupice”. To naprawdę świetna wiadomość dla naszej społeczności, ponieważ modernizacja 9 odcinków dróg przyniesie nam wiele korzyści.

 

 Zadanie przewiduje modernizację lub przebudowę w sumie 9 odcinków dróg. Ze względu na szeroki zakres prac podzielono je na dwie części.

Część I obejmuje następujące odcinki dróg:

1.       Modernizacja drogi „Przebieczany  - Łysa góra” etap 1 w km 0+000 do km 0+155 (dz. nr 701, 736/2, 748/1, 734/1)

2.       Modernizacja drogi Przebieczany dz. nr 1013/2 w km 0+000 do 0+115

3.       Modernizacja  drogi „Bodzanów do ogrodowej (Lipki) w km 0+000 do km 0+213 (dz. nr 283, 633/2)

4.       Przebudowa drogi położonej na dz. 527 w Bodzanowie

5.       Modernizacja drogi na dz. nr 93 w miejscowości Sławkowice w km 0+000 do km 0+444

6.       Modernizacja drogi na dz. 294/2 w miejscowości Przebieczany w km 0+025 do km 0+408

7.       Modernizacja polegająca na remoncie odcinka drogi gminnej Bodzanów – Ochmanów w km 0+500 do km 0+556,02 oraz od km 0+611,38 do km 1+010,76

8.       Modernizacja drogi wewnętrznej o nr dz. 131 w Sławkowicach w km 0+004 do km 0+156

Część II  dotyczy:

1.       Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej 560004K Trąbki – Darczyce wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej (…)

 

Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać oferty do dnia…. Na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice.

O rozstrzygnięciu przetargu oraz dalszych procedurach będziemy Państwa informować wkrótce.

Przewiń do góry