Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 2 kwietnia w Urzędzie Gminy Biskupice zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych pn.” Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice” w podziale na dwa zadania.

Pierwsze z nich dotyczy budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczygłów po południowej stronie drogi gminnej (Nr 560003K) „Biskupice – Szczygłów – Zabłocie”. Zadanie drugie przewiduje budowę wodociągu po południowej stronie drogi gminnej Nr 560022K w Biskupicach. Umowa opiewa na kwotę 156 210,00 złotych, a jej realizacja  ma zakończyć się do 28 czerwca 2024r. Wykonawcą wyłonionym na podstawie zapytania ofertowego jest firma „Waśniowski Dariusz DARO-MONTER Usługi Hydrauliczne”.

Przewiń do góry