Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 3 kwietnia 2024r.  Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyło się symboliczne wręczenie czeków dotyczących rozstrzygniętych w ostatnim czasie konkursów. Gminę Biskupice reprezentował Sekretarz – Jerzy Szymoniak, który  z rąk Wicemarszałka – Łukasza Smółki odebrał promesy na  wsparcie finansowe  następujących przedsięwzięć: „Budowy placu rekreacji przy Szkole Podstawowej w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach”,  „Wyposażenia świetlic wiejskich w Przebieczanach i Trąbkach”, „Przebudowy drogi rolniczej „Wietrok”" oraz „Dofinansowania zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice”.  Na realizacje tych zadań łącznie  przekazano kwotę w wysokości 340 560,00 złotych.

 

  • Małopolska Infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS 

Złożony przez Gminę Biskupice projekt dotyczący  budowy placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach został pozytywnie oceniony. Województwo małopolskie przyznało dofinansowanie w kwocie 154 080,00 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania określono na poziomie  450 000,00  złotych.  W ramach prac planowanych przy Szkole Podstawowej w Przebieczanach zostaną wykonane roboty ziemne wraz z podbudową, odwodnienie liniowe terenu, montaż urządzeń typu street workout i urządzeń rekreacyjno-sportowych, a także ogrodzenie terenu. Dodatkowo zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna. Plac rekreacyjny będzie stanowił część ogólnodostępnego kompleksu sportowego "ORLIK". Ponadto wykonane zostanie bezpieczne i wygodne dojście  prowadzące bezpośrednio z parkingu na plac rekreacji i teren szkoły.

 

  • „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024”

W ramach realizacji zadania  przewiduje się  wyposażenia świetlic wiejskich w Przebieczanach i Trąbkach. Pomoc finansowa  udzielona  przesz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wesprze tą inwestycję kwotą  29 400,00 złotych.

Kwota 16 800,00 złotych trafi do Świetlicy w Trąbkach – Zborówku, z przeznaczeniem  na zakup nowych  stołów i krzeseł. Dodatkowo, dzięki temu wsparciu, będzie możliwy zakup mebli do pomieszczenia kuchennego. Jest to ogromna korzyść dla społeczności lokalnej, ponieważ nowe wyposażenie umożliwi organizację zebrań, spotkań mieszkańców sołectwa oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Świetlica w Przebieczanach wzbogaci się o dodatkowe meble  - szafy, które posłużą do przechowywania strojów ludowych oraz materiałów, wykorzystywanych podczas warsztatów rękodzielniczych (robienie palm, stroików, itp.) przez mieszkańców wsi, a także członków Koła Gospodyń Wiejskich.  Z uwagi, iż w budynku świetlicy spotykają się różne grupy społeczne na różnych zajęciach niezbędnym jest posiadanie zorganizowanej przestrzeni  w celu wygodnego i praktycznego przechowywania materiałów.

 

  • Modernizacja/ budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2024

Urząd Marszałkowski pozytywnie rozpatrzył także wniosek o dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gminie Biskupic przyznano dofinansowanie na przebudowę drogi rolniczej „Wietrok” położonej na granicy dwóch miejscowości Biskupic i Trąbek. Do budżetu gminy wpłynie kwota w wysokości 127 080, 00 złotych.

 

  •  "Małopolskie remizy 2024"

           Gmina Biskupice uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 30 000 złotych  na zakup  lekkiego samochodu pożarniczego  dla          Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach.

 

Przewiń do góry