Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  opublikowano przetarg na wyłonienie  Wykonawcy  zadania realizowanego z programu „Polski Ład” pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Biskupice”. Zadanie przewiduje modernizację lub przebudowę w sumie 9 odcinków dróg. Ze względu na szeroki zakres prac podzielono je na dwie części.

Część I obejmuje następujące odcinki dróg:
1. Modernizację drogi „Przebieczany  - Łysa góra” etap 1 w km 0+000 do km 0+155 (dz. nr 701, 736/2, 748/1, 734/1),
2. Modernizację drogi Przebieczany dz. nr 1013/2 w km 0+000 do 0+115,
3. Modernizację  drogi „Bodzanów do ogrodowej (Lipki) w km 0+000 do km 0+213 (dz. nr 283, 633/2),
4. Przebudowę drogi położonej na dz. 527 w Bodzanowie w km 0+000 do 0+490,
5. Modernizację drogi na dz. nr 93 w miejscowości Sławkowice w km 0+000 do km 0+444,
6. Modernizację drogi na dz. 294/2 w miejscowości Przebieczany w km 0+025 do km 0+408,
7. Modernizację polegającą na remoncie odcinka drogi gminnej Bodzanów – Ochmanów w km 0+500 do km 0+556,02 oraz od km 0+611,38 do km 1+010,76,
8. Modernizację drogi wewnętrznej o nr dz. 131 w Sławkowicach w km 0+004 do km 0+156.

Część II  dotyczy:
1. Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej 560004K Trąbki – Darczyce wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej (…)


Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać oferty za pośrednictwem Portalu EZamówienia  do dnia 19.04.2024r. do godz. 10:00.
O rozstrzygnięciu przetargu oraz dalszych procedurach będziemy Państwa informować wkrótce.

 

Więcej:

 

Przewiń do góry