Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LGD „Dolina Raby” oraz promocja obszaru”, rozpoczął się proces montażu altany na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Bodzanowie. Inicjatywa ta jest zadaniem własnym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" i ma na celu stworzenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LGD „Dolina Raby”.

Obiekt, który powstaje, ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny, a będzie jedną z 6 altan/wiat zlokalizowanych na działkach publicznych, po jednej na terenie każdej gminy członkowskiej. Oprócz funkcji turystyczno-informacyjnej, altany będą pełnić również funkcje rekreacyjne dla mieszkańców obszaru. Punkty powstaną w miejscowościach: Bodzanów (Gmina Biskupice), Podolany (Gmina Gdów), Chrostowa (Gmina Łapanów), Rdzawa (Gmina Trzciana), Olchawa (Gmina Nowy Wiśnicz), Bełdno (Gmina Żegocina).

Każdy punkt wypoczynkowy będzie składał się z altany na rzucie sześciokąta o powierzchni ok. 17,46 m2 z umieszczonymi na obwodzie ławkami oraz stolikiem wewnętrznym. Obiekt będzie wykonany w konstrukcji drewnianej z dachem krytym papą bitumiczną oraz orynnowaniem. Dodatkowo zostanie zamontowana tablica informacyjna dwustronna z mapą szlaków rowerowych i pieszych oraz opisami okolicznych atrakcji. Przy altance zamontowany zostanie tez 6 stanowiskowy stojak na rowery, stolik szachowy wraz z dwoma siedziskami.

Całość projektu opiewa na kwotę 421 263,81 zł. Dodatkowo, w ramach działań promocyjnych, zostaną wykonane tablice informacyjne wewnętrzne.

Wizytę gospodarską na placu w Bodzanowie złożyła Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik.

Realizacja tego projektu wnosi istotny wkład w rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LGD „Dolina Raby”, co przyczynia się do poprawy atrakcyjności regionu dla turystów oraz lokalnej społeczności.

 

Przewiń do góry