Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (SMK) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. księgowych i kadrowych (KK) w zakresie koordynacji obsługi finansowo-księgowo-kadrowej Stowarzyszenia – 1 etat. Z uwagi na planowane zmiany w zakresie funkcjonowania zespołu KK polegające na większym wykorzystaniu usług podmiotów zewnętrznych w obsłudze finansowo- księgowo-kadrowej SMK, planuje się zatrudnienie pracownika o umiejętnościach i kompetencjach pozwalających na realizację tego zadania.

Więcej informacji o prowadzonym naborze:

  1. Strona www: https://metropoliakrakowska.pl/aktualnosci-szczegoly/nabor-nr-232024-na-wolne-stanowisko-pracy-specjalistaka-glownya-specjalistaka-w-zespole-ds-ksiegowych-i-kadrowych_aqy0kupXM31acTPH5BCk;
  2. LinkedIn:   
    1.  post: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7179418293827477505.
    2. ogłoszenie o pracę: https://www.linkedin.com/jobs/view/3874300643.


 ZASADY REKRUTACJI

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych: 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) /decyduje data i godzina wpływu/

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (2/3/2024). Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych planuje się w dniach 23-24 kwietnia 2024 r. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2024 r. Informacja o wyniku naboru: w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r.

 

pracuj_z_nami Metropolia_możliwości.jpeg

Przewiń do góry