Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy modernizacji min. dwóch dróg w Sławkowicach. Przebudowę  przejdzie droga wewnętrzna  położona na działce nr 131, tzw.„Kotło”. Zakres prac przewiduje modernizację nawierzchni odcinka drogi o długości 152 m.

Istniejąca droga rozpoczyna się w rejonie zjazdu z drogi powiatowej 2020K i stanowi dojazd do bezpośrednio położonych przy niej posesji i działek rolnych. Nawierzchnia drogi gminnej zostanie utwardzona i będzie miała szerokość ok. 3,00 m zgodnie ze stanem bieżącym. Po obu stronach jezdni pobocza zostaną wzmocnione kruszywem łamanym o zmiennej szerokości, stosownie do warunków miejscowych, dostępności działki drogowej. Wody opadowe z nawierzchni drogi, jak dotychczas, będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków  w stronę pobocza, a następnie rozsączane.

Drugim traktem przeznaczonym do remontu jest droga położona na działce nr 93 w Sławkowicach. Modernizacją będzie objęty odcinek drogi na odcinku 444m, gdzie powstanie nowa nakładka asfaltowa. Przeznaczony do modernizacji  odcinek rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą gminną „Makowa w Sułowie” o nr 560048K, a kończy na skrzyżowaniu z drogą powiatową numer 2020K. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej oraz wzmocnienie poboczy. Prawą stroną poprowadzone zostanie odwodnienie (korytka betonowe trójkątne),  natomiast pobocze lewostronne zostanie wzmocnione za pomocą kruszywa łamanego, stosownie do warunków miejscowych.

W ramach cotygodniowego przeglądu prowadzonych inwestycji, w miejscu planowanych modernizacji, pojawiła się Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik wraz z Kierownik Referatu Planowania Inwestycji - Magdaleną Włodarczyk.

 

Przewiń do góry