Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do bezpłatnego uczestnictwa w programie ,,Opieka Wytchnieniowa”.

Głównym celem programu jest wsparcie opiekunów osób zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego poprzez objęcie osób niepełnosprawnych całodobową, 14-dniową opieką.

Projekt dotyczy 28 dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 22 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (co najmniej dwie niepełnosprawności).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad ww. osobami, w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnościami.

Opieka wytchnieniowa w ramach projektu dla dorosłych osób niepełnosprawnych zostanie zorganizowana w Domu Wczasowo-Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta w Zembrzycach; Zembrzyce 433, 34-210 Zembrzyce.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w biurze administracji Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej; Biskupice 5C, 32-020 Wieliczka od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 bądź listownie na adres Dom Pomocy Społecznej Caritas, Biskupice 5C, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa”.

Czas rekrutacji: kwiecień 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 797 747 851 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00).

Informacje i dokumenty do pobrania na stronie:

https://krakowcaritas.pl/aktualnosci/krakowska-caritas-rozpoczyna-program-opieka-wytchnieniowa/

Przewiń do góry