Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Trwają prace związane z  przebudową drogi Łazany – Zabłocie, popularnie zwanej „Pod Kaplicę”, w Zabłociu. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę infrastruktury drogowej od strony Kaplicy w Zabłociu do drogi powiatowej w Trąbkach. Prace terenowe rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku i planowo potrwają 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Modernizacja drogi obejmuje wiele istotnych działań. Drogowcy wykonali  już  prace  rozbiórkowe i przebudowę kolidującej z inwestycją sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, takiej jak sieć wodociągowa czy elektroenergetyczna. Przygotowano  teren pod budowę chodnika, poszerzono pobocza oraz wykonano kanalizację deszczową. Fragmentarycznie położono chodnik – tuż obok Kaplicy.

Całe przedsięwzięcie nosi nazwę „Przebudowa drogi gminnej Łazany-Zabłocie nr 560005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim) w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II” i opiewa na kwotę 4 962 000 złotych. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 3 261 328 000 złotych pochodzi z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

 

 

Przewiń do góry