Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Dziś minął termin zgłaszania ofert  na przeprowadzenie  zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Biskupice”,  realizowanego  z programu „Polski Ład”. Zadanie przewiduje modernizację lub przebudowę w sumie 9 odcinków dróg. Ze względu na szeroki zakres prac podzielono je na dwie części.

Część I obejmuje następujące odcinki dróg:

1. Modernizację drogi „Przebieczany  - Łysa góra” etap 1 w km 0+000 do km 0+155 (dz. nr 701, 736/2, 748/1, 734/1),
2. Modernizację drogi Przebieczany dz. nr 1013/2 w km 0+000 do 0+115,( od Zapanek)
3. Modernizację  drogi „Bodzanów do ogrodowej (Lipki) w km 0+000 do km 0+213 (dz. nr 283, 633/2),
4. Przebudowę drogi położonej na dz. 527 w Bodzanowie w km 0+000 do 0+490,(SAG Bodzanów)
5. Modernizację drogi na dz. nr 93 w miejscowości Sławkowice w km 0+000 do km 0+444,( od drogi Makowa w stronę drogi powiatowej)
6. Modernizację drogi na dz. 294/2 w miejscowości Przebieczany w km 0+025 do km 0+408, (od Wielopola)
7. Modernizację polegającą na remoncie odcinka drogi gminnej Bodzanów – Ochmanów w km 0+500 do km 0+556,02 oraz od km 0+611,38 do km 1+010,76,
8. Modernizację drogi wewnętrznej o nr dz. 131 w Sławkowicach w km 0+004 do km 0+156 ( tzw.”Kotło”)

Część II  zadania dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej 560004K Trąbki – Darczyce wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej (…)

W postępowaniu przetargowym złożono 7 ofert, które teraz zostaną poddane ocenie. Po ich zbadaniu wyłonieni zostaną Wykonawcy modernizacji, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

 

Przewiń do góry