Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Komisarz Wyborczy w Krakowie II  Postanowieniem nr 546/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r., zwołuje pierwszą sesje nowo wybranej Rady Gminy Biskupice w dniu 2 maja 2024 r., o godz.  17.00  w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice,  Tomaszkowice  455,  sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
4.    Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  
5.    Wybór Przewodniczącego Rady.
6.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Biskupice.
8.    Ślubowanie Wójta Gminy Biskupice.
9.    Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Biskupice.

 

PDFPierwsza sesja Rady Gminy Biskupice.pdf (455,17KB)

Przewiń do góry