Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Metropolia Krakowska zaprasza mieszkańców gmin do udziału w badaniach społecznych

Już w maju rusza kolejna edycja badania społecznego w ramach monitorowania Strategii Metropolia Krakowska 2030. Badania wśród mieszkańców prowadzone są co dwa lata od 2022 roku, przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska i w tej edycji potrwają do końca czerwca. Raport z wynikami zostanie opublikowany we wrześniu br. ????

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Poznanie opinii, priorytetowych potrzeb i postaw mieszkańców pozwoli jeszcze lepiej zaplanować wspólne działania gmin Metropolii Krakowskiej. Wsłuchanie się w głos uczestników badania pozwoli przeanalizować dane także pod kątem długoterminowych zadań ujętych w strategii rozwoju ponadlokalnego. Dzięki zebranym informacjom będziemy mogli skuteczniej działać i planować aktywności na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców – przykładowo choćby takie jak: bilet metropolitalny czy wspólny planer oferty czasu wolnego.

 Jak przebiegać będzie badanie?

  • badanie jest w pełni anonimowe i zostanie przeprowadzone na losowej próbie pełnoletnich mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej;
  • zaproszenia do udziału w badaniach zostaną wysłane do wyłonionych losowo respondentów – ankieter przeprowadzi badanie po wyrażaniu zgody;
  • bezpośrednie spotkania prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00, a w soboty w godz. 9.00 - 18.00;
  • firma wykonująca badania to: Grupa BST Sp. z o.o.;
  • badanie trwa ok. 30 minut;
  • każdy z ankieterów będzie posiadał identyfikator, a jego tożsamość będzie można potwierdzić telefonicznie u koordynatora badania po stronie Wykonawcy – Pana Wojciecha Szymali: tel.: 32 722 84 54 - przedstawiciela Grupy BST Sp. z o.o.;
  • wątpliwości i pytania można kierować również do koordynatorów badania po stronie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: Pani Martyny Kierskiej, tel. + 48 575 187 122 lub Pani Patrycji Batko, tel. 574 971 346.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu społecznym
i już teraz dziękujemy za poświęcony czas!

 

Przewiń do góry