Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

3 maja 1791 roku w Warszawie, Sejm Rzeczypospolitej, później zwany Wielkim, podjął historyczną decyzję uchwalając pierwszą polską Konstytucję. Dziś obchodzimy 233. rocznicę tego wydarzenia, które stanowiło przełom w historii Polski oraz Europy.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uchwalona przez Sejm Czteroletni na Zamku Królewskim, Konstytucja została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad dotychczasowego systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej.

Autorami tego ważnego dokumentu byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Ich celem było ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego w 1772 roku przez Prusy, Austrię i Rosję. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, oraz ograniczyła demokrację szlachecką poprzez zniesienie liberum veto. Dodatkowo, ustawa rządowa wprowadziła stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy.

Aby uczcić to ważne dla Polaków święto, Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Biskupice  - Kingą Dąbrowską złożyły  kwiaty pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w Biskupicach.

Dziś, obchodząc tę rocznicę, warto zastanowić się nad jej znaczeniem dla współczesnego społeczeństwa. Konstytucja 3 Maja stanowiła kamień milowy w historii Polski, wprowadzając nowoczesne rozwiązania polityczne i przyczyniając się do umocnienia państwa. Jej wartości, takie jak trójpodział władzy czy ograniczenie nadużyć demokracji szlacheckiej, pozostają aktualne również dzisiaj, będąc fundamentem współczesnego ustroju politycznego.

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry